Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στην περίπτωση που είναι αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος μας ότι πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, την τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ)

Έχετε την επιλογή να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης του.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η εταιρεία μας δεν θα αποδέχεται καμία επιστροφή.

Επιπλέον θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (απόδειξη λιανικής, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κλπ). Αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το κατάστημα μας.

Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος

Στην περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν επειδή αλλάξατε γνώμη για την αγορά του ή θέλετε να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο ή οποιαδήποτε άλλη υπαιτιότητα αναλαμβάνετε το κόστος της επιστροφής του και της αποστολής του νέου είδους που ίσως επιλέξετε.

Επιστροφές Καρτοκινητών

Έχετε την επιλογή να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης του.

Τα νούμερα καρτοκινητής πρέπει να επιστρέφονται κλειστά στην συσκευασία τους, σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές.

Αν το νούμερο καρτοκινητής έχει ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί η επιστροφή του δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η εταιρεία μας δεν θα αποδέχεται καμία επιστροφή.

Επιπλέον θα πρέπει το καρτοκινητό προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (απόδειξη λιανικής, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κλπ). Αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το κατάστημα μας.

Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος


Στην περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε ένα νούμερο καρτοκινητής επειδή αλλάξατε γνώμη για την αγορά του ή θέλετε να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο ή οποιαδήποτε άλλη υπαιτιότητα αναλαμβάνετε το κόστος της επιστροφής του και της αποστολής του νέου είδους που ίσως επιλέξετε.

Επιστροφές Άυλου Χρόνου Ομιλίας (κάρτες ανανέωσης)

Οι επιστροφές καρτών ανανέωσης και η αντικατάσταση τους δεν γίνεται δεκτή για κανένα λόγο.