Όροι και Προϋποθέσεις Καρτοκινητής Τηλεφωνίας

  • Βάση του νόμου ταυτοποίησης 3783/2009, από τις 30/07/2010 όλοι οι χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα χρήσης της σύνδεσης τους.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την ολοκλήρωση της αγοράς σας είναι η αποστολή της αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση του αριθμού. Σε διαφορετική περίπτωση η αγορά σας θα είναι άκυρη.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο β’ Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α 116/9,8,2017) που αφορά την ταυτοποίηση καρτοκινητής φυσικών προσώπων τίθεται πλέον περιορισμός και ο κανονισμός επιβάλει το όριο των είκοσι (20) συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας ανά φυσικό πρόσωπο στο σύνολο των παρόχων.
    Στην περίπτωση που επιθυμεί να κάνει νέα σύνδεση καρτοκινητής θα πρέπει πλέον κατά την αίτηση ταυτοποίησης να δηλώσει και να αποδεχτεί τον αριθμό των συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας που διατηρεί τόσο στον πάροχο του όσο και σε άλλους παρόχους εντός Ελλάδας.

  • Η ταυτοποίηση του καρτοκινητού δεν μπορεί να γίνει από άτομα κάτω των 18 ετών.